شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

اصول اولیه بازار سرمایه

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

برای موفقیت سرمایه گذاری در بورس اصول شناخته شده ای وجود دارد.

لطفا به نکات زیر توجه بفرمائید:

  • افق سرمایه گذاری خود را بلندمدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.

  • تغییرات قیمت جزء ذات بورس است.

  • آنچه به کسب سود و کمک به اقتصاد کشور می انجامد، نگاه بلندمدت به بورس است.

  • تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع، موجب کاهش ریسک های احتمالی در فعالیت های بورسی می شود.

  • همواره در بورس به اخبار رسمی توجه کنید و از توجه به شایعات پرهیز نمایید.

  • آموزش، پیش نیاز فعالیت مستقیم در بورس است.

  • در خرید سهام به سودآوری شرکت ها توجه کرده و ارزش ذاتی آنها را در نظر بگیرید.

  • استفاده از اعتبار خرید سهام را مدیریت کنید.

  • افراد فاقد مجوز در شبکه های اجتماعی در کمین سرمایه های شما هستند.

  • اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت های معتبر زیر دریافت نمایید.

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید