شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

افزایش سرمایه

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

مدیرعامل سرمایه‌گذاری آوانوین از افزایش سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی این شرکت در پایان امسال خبر داد و گفت: با این اقدام سرمایه آوانوین از ۶۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. علیرضا قدرتی گفت  NAV این شرکت در حال حاضر ۲۶۸ تومان برآورد می‌شود.وی با اشاره به پرتفوی ۸۰ میلیارد تومانی آوانوین گفت: عمده سرمایه‌گذاری‌های آوانوین در بازار سرمایه متمرکز است و حدود ۷ میلیارد تومان سهام غیربورسی از جمله شرکت‌های پاک‌اندیشان امین و سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر در پرتفوی داریم که این شرکت‌ها از پتانسیل‌های آوانوین هستند.

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید