• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

تهران انتهای خالد اسلامبولی نبش کوچه سی و هفتم وزراء شماره ۱۶۵ طبقه سوم

درخواست مشاوره

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

021-88870641-3

ساعت کاری

  • شنبه تا چهارشنبه8 الی 16:30

حقوق و مزایای مدیران

عضو هیات مدیره
نام نماینده اشخاص حقوقی
سمت
حقوق و مزایا  طي سال- میلیون ریال
حقوق و مزایا
حق حضور در جلسات
پاداش مجمع
سایر
سازمان اقتصادی کوثر
احمد ورزشکار
رئیس هیات مدیره- غیرموظف
144
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
 
حسام سرفرازیان
عضو هیات مدیره-غیرموظف
شرکت توسعه صنایع ومعادن کوثر
حمیدرضا جعفری
 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره- موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا
احمد اکبری
عضو هیات مدیره-غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین