شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

فرآیند سرمایه گزاری در بورس اوراق بهادار

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

فرآیند سرمایه گذاری بیش از همه باید در تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار گیرد. خلاصه مراحل کلی سرمایه گذاری به صورت زیر است:

  • شناسایی و محاسبه ریسک و بازده اوراق بهادار
  • مشخص نمودن سبد بهینه از اوراق بهادار یا دارایی
  • اندازه گیری عملکرد حاصل از سرمایه گذاری
  • شناخت ساختار بازار سرمایه
  • یادگیری و شناخت قوانین دادوستد در بازار اوراق بهادار
  • مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
  • تعیین نمودن میزان ریسک و بازده
اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید