شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

فرهنگ سرمایه گذاری بخش اول

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

فرهنگ سرمایه گذاری (۱) 

هموطن گرامی با سلام،

در صورت عدم برخورداری از دانش تخصصی یا فرصت کافی توصیه می شود از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری نمایید.

  • تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع موجب کاهش ریسک های احتمالی در فعالیت های بورسی می شود.
  • توجه به اخبار رسمی و پرهیز از توجه به شایعات مورد تأكيد است.
  • افق سرمایه گذاری خود را بلند مدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایید.

سازمان بورس و اوراق بهادار

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید