شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

فرهنگ سرمایه گذاری بخش دوم

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

فرهنگ سرمایه‌گذاری(۲)

هموطن گرامی با سلام،

  •  در خرید سهام به سودآوری شرکتها توجه کرده و ارزش ذاتی آنها را در نظر بگیرید.
  •  اطلاع رسانی رسمی توسط شرکتهای بورسی در codal.ir انجام می شود.
  •  اطلاعات نهادهای مالی دارای مجوز در cfi.codal.ir قابل مشاهده است.
  •  از تحلیل بنیادی، تکنیکال و صنعت توامان استفاده نمایید.
  •  پیش نیاز سرمایه گذاری مستقیم در بورس آموزش است.
  •  استفاده از اعتبار خرید سهام را مدیریت کنید.

سازمان بورس و اوراق بهادار

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید