شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

فرهنگ سرمایه گذاری بخش سوم

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

فرهنگ سرمایه گذاری بخش سوم

  • با سرمايه کم شروع کنيد.
  • در ابتداي ورود به بازار سرمايه تمام پول و سرمايه خود را وارد بازار سهام نکنيد.
  • ابتدا با مقدار کمي از سرمايه تان معامله کنيد و سپس پس از کسب دانش و مهارت لازم ، سرمايه تان را افزايش دهيد.

شرکت فرابورس ايران

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید