شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

فرهنگ سرمایه گذاری بخش چهارم

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

کورکورانه پيروي نکنيد !

  • گاهي همرنگ جماعت شدن، عامل شکست و از دست دادن سرمايه در بورس مي شود. هرگز بدون اطلاعات و توجيهات منطقي به تقليد از ديگران در بازار سرمايه فعاليت نکنيد.

شرکت فرابورس ايران

اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری اشتراک گذاری

اخبار

همه خبرها
در قسمت می توانید آخرین مطالب بخش اخبار را مشاهده کنید