شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

مدیران شرکت

12 اکتبر 2019

جناب آقای غلامعلی پورحیدری

 

تلفن تماس :   ۰۲۱۸۸۸۷۰۶۴۱ داخلی ۱۱۴

ایمیل :

جناب آقای علی تراب نژاد

 

تلفن تماس :   ۰۲۱۸۸۸۷۰۶۴۱ داخلی۱۱۶

 

ایمیل :

جناب آقای احمد عباسی

 

تلفن تماس :۰۲۱۸۸۸۷۰۶۴۱ داخلی ۱۱۳

 

ایمیل :

سرکار خانم احمدی

 

تلفن تماس :۰۲۱۸۸۸۷۰۶۴۱ داخلی ۱۰۲

 

ایمیل :