دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیات مدیره

25 آگوست 2019

نماینده : 

دکتر علیرضا قدرتی

سمت : مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

مهمترین سوابق حرفه ای:

مدیرعامل و نائب رئیس سرمایه گذاری سبحان،

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری نماد شاهدان،

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره توسعه تجارت بینش گستر،

عضو هیأت مدیره کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

نماینده : دکتر احمد ورزشکار

سمت : رئیس  هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

مهمترین سوابق حرفه ای

عضو هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر،

عضو هیأت علمی دانشگاههای علامه طباطبایی و صنایع و معادن ایران،

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر،

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری سبحان

نماینده : دکتر بهرام فیضی پور

سمت : نایب رئیس هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

مهمترین سوابق حرفه ای :

رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری بوعلی،

رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری سبحان،

قائم مقام سازمان اقتصادی کوثر،

رئیس هیأت مدیره هلدینک کشاورزی

نماینده : دکتر حمید مهدوی راد

سمت : عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

سوابق مهم حرفه ای :

عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر،

عضو هیأت مدیره گروه صنعتی آذرخاک،

مدیرعامل شرکت بازرگانی ترابر پی ریز،

عضو هیأت مدیره شرکت شهاب

نماینده : دکتر مهدی شهبازی

سمت : عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

مهمترین سوابق شغلی :

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری اعتماد جم،

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری یمین،

عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری سامان مجد،

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک انصار