دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

ترکیب سهام داران

25 آگوست 2019

تغییر

درصد

سهم

سهامدار/دارنده

۰

۵۴٫۲۴۰%

۳۲۵M

سازمان اقتصادي كوثر

۰

۳٫۰۶۰%

۱۸M

شخص حقیقی

۳۰۰,۰۰۰

۱٫۲۹۰%

۸M

صندوق ا.ب.تدبيرگران فردا BFM