شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

سرمایه گذاری در بورس

23 فوریه 2020

سرمایه گذاری در بورس چیست؟

سهام نوعی سرمایه گذاری است که سهم مالکیت در یک شرکت را نشان می دهد.

در واقع سرمایه گذاران به دنبال خرید سهامی هستند که پیش بینی کرده اند در اینده ارزش ان بالا میرود.

سرمایه گذاران سهام خود را در شرکت هایی که فکر می کنند ارزششان بالا می رود ، خریداری می کنند.

 

سرمایه گذاری در بورس چگونه عمل میکند؟

ایده عملکرد بازار سهام بسیار ساده است. بورس خریداران و فروشندگان را قادر می سازد تا در مورد قیمت ها ،معاملات انجام دهند.

سپس سرمایه گذاران می توانند این سهام را در بین خود بخرند و بفروشند و بورس میزان عرضه و تقاضای هر سهام ذکر شده را ردیابی می کند.

 

شروع خرید و فروش برای تازه وارد ها :

تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید در سهام سرمایه گذاری کنید. روش های مختلفی برای نزدیک شدن به سرمایه گذاری سهام وجود دارد. …
یک حساب سرمایه گذاری باز کنید …
تفاوت سهام و صندوق های متقابل سهام را بدانید. …
بودجه ای را برای سرمایه گذاری سهام خود تعیین کنید. …
شروع به سرمایه گذاری کنید…