شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

عرضه اولیه

24 فوریه 2020

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه  وقتی صورت میگیرد که سهام یک شرکتی برای اولین بار در بورس عرضه میشود و ما میتوانیم از طریق بورس سهام آن را بخریم،

عرضه اولیه سهام شرکت ها همیشه برای سرمایه گذاران جذابیت زیادی داشته است .

به روز اول عرضه سهام اصطلاحا عرضه اولیه گفته می شود. در این هنگام درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از طریق بورس اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران خریداری می شود.

و تجربه نشان داده که بیش از ۹۰% از عرضه اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند…

در واقع بسیاری عرضه اولیه را همانند طلا میدانند و بر این باورند که خرید آن مانند خرید طلا سود آور است.

عرضه اولیه یعنی یک شرکتی اجازه گرفته است و اجازه ان از بورس صادر شده  و میتواند سهام شرکت خود را بفروش برساند.