پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

فرهنگ سرمایه گذاری

05 فوریه 2020

فرهنگ سرمایه گذاری (۱) 

هموطن گرامی با سلام،

  • در صورت عدم برخورداری از دانش تخصصی یا فرصت کافی توصیه می شود از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری نمایید.
  • تشکیل سبدی از سهام در صنایع متنوع موجب کاهش ریسک های احتمالی در فعالیت های بورسی می شود.
  • توجه به اخبار رسمی و پرهیز از توجه به شایعات مورد تأكيد است.
  • افق سرمایه گذاری خود را بلند مدت در نظر گرفته و از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایید.

سازمان بورس و اوراق بهادار

فرهنگ سرمایه‌گذاری(۲)

هموطن گرامی با سلام،

  •  در خرید سهام به سودآوری شرکتها توجه کرده و ارزش ذاتی آنها را در نظر بگیرید.
  •  اطلاع رسانی رسمی توسط شرکتهای بورسی در codal.ir انجام می شود.
  •  اطلاعات نهادهای مالی دارای مجوز در cfi.codal.ir قابل مشاهده است.
  •  از تحلیل بنیادی، تکنیکال و صنعت توامان استفاده نمایید.
  •  پیش نیاز سرمایه گذاری مستقیم در بورس آموزش است.
  •  استفاده از اعتبار خرید سهام را مدیریت کنید.

سازمان بورس و اوراق بهادار