شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

21 سپتامبر 2020

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲  در ساعت ۸:۳۰ دقیقه را  میتوانید به صورت زنده تماشا نمایید.