دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

21 سپتامبر 2020

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲  در ساعت ۸:۳۰ دقیقه را  میتوانید به صورت زنده تماشا نمایید.